เฉลิมฉลองความหลากหลายไปกับ ‘iCONiC’ Pride Month Campaign 2023

เข้าสู่เดือนมิถุนายนอย่างเต็มตัว! เดือนที่อุทิศและเฉลิมฉลองให้กับคอมมูนิตี้ของ LGBTQIA+ หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งภายในเดือนนี้เราจะเห็นแคมเปญและแคปซูลคอลเล็กชั่นพิเศษที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายนี้ ซึ่งแบรนด์ ‘iCONic’ คือหนึ่งในนั้น โดยทางแบรนด์ได้เปิดตัวคอลเล็กชั่นอย่าง ‘Pride Month Campaign 2023’

พร้อมกับประโยคที่ว่า “Because we believe in the diversity of beautiful” เพื่อแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ iCONic ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย โดยในปีนี้ทางแบรนด์ต้องการสื่อสารเรื่องราวของความแตกต่าง คุณค่า และความหลากหลายทางเพศ มากกว่าการนำเสนอภาพของความเสมอภาคทางเพศเหมือนที่เคยๆ ทำมา

ทาง iCONic ได้เริ่มทำแคมเปญนี้จากภายในองค์กรก่อน เพราะทางแบรนด์มีความเชื่อว่า ‘เพื่อนร่วมงาน’ คือกลุ่มคนที่มีความสำคัญ มีความใกล้ชชิด และใช้เวลาด้วยกันมากที่สุด รองมาจากครอบครัว อีกทั้งเพื่อนร่วมงานยังมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของอายุ เพศ ภูมิลำเนา รวมถึงความเชื่อในมิติต่างๆ ตั้งแต่ ศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม รวมถึงรูปร่าง และสีผิวที่แตกต่างกันด้วย

นอกจากนั้นความเข้าใจในความแตกต่างของคนใกล้ตัว ยังเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นการเปิดรับ ‘ความหลากหลาย’ ที่จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความขัดแย้งต่างๆ ได้ เพียงเราเปิดใจรับฟัง เคารพ และให้เกียรติกับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนใกล้ตัวของเราด้วย จุดเริ่มต้นเล็กๆ นี้ จะเป็นพลังที่ขยายต่อออกไปยังสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายมากมาย เพื่อให้โลกของเราเกิดความสวยงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง!

 ICONIC PRIDE MONTH CAMPAIGN 2023

Similar Articles

More