Tag: iCONic

เฉลิมฉลองความหลากหลายไปกับ ‘iCONiC’ Pride Month Campaign 2023

iCONic เริ่มทำแคมเปญนี้จากภายในองค์กร เพราะเพื่อนร่วมงานเป็นตัวแทนแห่งความหลากหลายทั้งในเรื่องของอายุ เพศ รวมถึงความเชื่อในมิติต่างๆ
Advertismentspot_img

Most Popular