Seiko ชวนทำกิจกรรมเพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ห้วยขาแข้ง เป็นชื่อที่เราต่างเคยได้ยิน เช่นกันกับชื่อของผู้พิทักษ์ผืนป่า อย่าง สืบ นาคะเสถียร ด้วยเจตนารมณ์ในการดูแลและรักษาผืนป่าให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ครั้งนี้ นาฬิกา Seiko โดย ไซโก (ประเทศไทย) ที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกันหรือที่เรียกกันว่า Sustainable Development Goals หรือ (SDGs) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร หน่วยงาน NGO ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสานต่อเจตนารมย์ของคุณสืบ นาคะเสถียร ในการพิทักษ์ ช่วยเหลือ และรักษาผืนป่าห้วยขาแข้ง และสัตว์ป่าทุกชีวิตให้อยู่ได้อย่างปกติสุข ได้พัฒนานาฬิกาคอลเล็กชั่นพิเศษ สืบ นาคะเสถียร ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น (Seub Nakhasathien Thailand Limited Edition) ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด ทั้งยังทำให้เกิดโครงการใหม่ Save the Forest โปรเจกต์ที่ได้นำพาสื่อพันธมิตรเดินทางไปลงพื้นที่ เพื่อสัมผัสการทำงานของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และร่วมทำกิจกรรมเพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก ณ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขานุการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคุณอาคิระ ซากาอิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทไซโก​ (ประเทศไทย)
Courtesy of Seiko

การเดินทางในช่วงเวลา 3 วันสู่ป่าห้วยขาแข้ง เป็นประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายกว่าครั้งไหนๆ เพราะไม่เพียงเป็นการเดินทางไปเยือนผืนป่ามรดกโลก แต่ยังเป็นการได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของป่า รวมถึงปัญหา การดูแลรักษา และการพิทักษ์ผืนป่าจากหลากหลายองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นหัวใจของทุกๆ ผืนป่า การเดินทางร่วมกับ Save the Forest ครั้งนี้ เราเข้าพักกันที่โรงแรมอุทัยเฮอริเทจ ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีส่วนสนับสนุนในหลากหลายกิจกรรมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมาโดยตลอด หลังเช็คอินเข้าพักเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มต้นด้วยกิจกรรมการฟังบรรยายความสำคัญของป่าโดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เริ่มจากคุณเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, คุณอุดม กลับสว่าง เจ้าหน้าที่ประสานงานป่าตะวันตกมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขานุการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์การทำงานในสถานะการจริงที่เกิดขึ้นของทุกส่วนงานการพิทักษ์ผืนป่า ปิดท้ายด้วยพิธีมอบเงินจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายนาฬิการุ่น Seub Nakhasathien Thailand Limited Edition จำนวน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป

ป่าและสัตว์ป่าจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจและให้ความสำคัญของผู้คนในชุมชน รวมถึงการทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ป่าร่วมกันของทุกคน วันที่ 2 ของการเดินทาง จึงเริ่มต้นด้วยกิจกรรมมอบนาฬิกาแขวนผนังให้กับโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์ ก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ฯ และอนุสรณ์สถานของคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ซึ่งยอมเสียสละและรวบรวมข้อมูลความสำคัญของป่าห้วยขาแข้งทั้งหมดเพื่อยื่นขอให้เป็นมรดกโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าที่มีค่านานัปการให้กับสังคมไทย ส่งผลให้ห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกตั้งแต่ปี 2534 ภายใต้ชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) นอกจากนี้ เงินรายได้จากการสนับสนุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิสืบ​นาคะเสถียรยังได้นำไปสนับสนุนเพื่อซื้อชุดยูนิฟอร์มใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์การทำโป่งเทียมเพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า รวมถึงจะนำไปใช้สนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ตามยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

การลงมือทำและเริ่มต้นนับจากวันนี้คือหัวใจของการเดินทางไปสู่ความยั่งยืน Seiko ยังได้พาทีมผู้บริหารและสื่อมวลชนร่วมเรียนรู้ ผ่านการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าที่ลุกลาม และกิจกรรมการทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับสัตว์ป่าเข้ามากินแร่ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ต่อด้วยการเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการอนุบาลและเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ รวมไปถึงการดูแลสัตว์ป่าที่เป็นของกลางที่ถูกยึดได้จากกระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ปิดท้ายกิจกรรม Save the Forest ครั้งนี้ ด้วยการมอบเครื่องแบบชุดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอีกหนึ่งหน่วยบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สานต่อแนวทางเพื่อความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นอกเหนือจากโครงการ Save the Ocean ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้ว Seiko ยังได้ปูแนวทางสู่การสร้างประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของธรรมชาติและผืนป่าในโครงการ Save the Forest ที่เราเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การเดินทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป

Similar Articles

More