มุมมองไกลบ้านของเด็กไทยในอเมริกา ผ่านนิทรรศการ ‘The Duality of Home’

นิทรรศการ ‘The Duality of Home’ งานแสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนความหมายของการเดินทางข้ามผ่านวัฒนธรรมตามแบบฉบับนักเรียนศิลปะและการออกแบบในสหรัฐอเมริกา ทั้งภาพวาด, เซรามิค, ผ้าและสิ่งทอ, การออกแบบผลิตภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์, ภาพพิมพ์ และอื่นๆ บันทึกช่วงเวลาหนึ่งของการเก็บเกี่ยวในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิด เป็นอีกหนึ่งห้วงเวลาที่คนๆ หนึ่งจะสามารถค้นพบสิ่งใหม่ไม่คุ้นเคยมากมาย และสิ่งเหล่านั้นได้ถูกเล่าออกมาผ่านมุมมองใหม่ๆ จากการทับซ้อนทางวัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอมา อีกทั้งโจทย์หลักที่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาทั้ง 20 คนคือการตีความหมายของคำว่า ‘บ้าน’ ในความหมายและรูปแบบของตัวเอง ที่จัดโดย Thai Creative Student Collective (TCSC) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเครือข่ายนักเรียนไทยด้านศิลปะและการออกแบบในสหรัฐอเมริกา

‘บ้าน’ ในความหมายและรูปแบบของตัวเอง

ภายในงานนิทรรศการ ‘The Duality of Home’ มีไฮไลต์ผลงานศิลปะหลากหลายแขนงและการออกแบบรูปแบบต่างๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวคำว่าบ้านในมุมมองใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจของที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่เป็นขั้วตรงข้ามแต่สามารถพึ่งพาและอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ขาวดำ แสงเงา, ภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวของความเพียรและการเติบโตท่ามกลางความรู้สึกแปลกแยกขณะที่อยู่ต่างแดน โดยเฉพาะในช่วงโรคระบาด, ผลงาน Only for the First Time จากแรงบันดาลใจจากการมองเห็นสัจธรรมของโลก แม้ว่าเวลาจะเดินไปข้างหน้าแต่สถานที่ยังคงเดิม ในขณะที่คนและความสัมพันธ์เปลี่ยนไป และบ้านไม่ใช่ที่อยู่ หรือที่ที่เราไปเที่ยว แต่หมายถึงคนที่เราอยู่ด้วย

การบอกเล่าถึงอัตลักษณ์ทางสังคมของนักศึกษาที่ผสานกับธรรมชาติของโลกสมัยใหม่ผ่านการเขียน และบทเพลง, การส่งต่อแนวคิดความเป็นไทย และความละเมียดละไมของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยๆ ด้วยการนำโลหะมาพับตามรูปแบบการพับใบเตย เกิดเป็นจุดบรรจบของสิ่งใหม่และสิ่งเก่าอย่างลงตัว, ผลงาน Stillness เป็นฟิวส์กลาส คือเทคนิคหลอมแก้ว ผ่านความ ร้อนสูง ให้เนื้อแก้วอ่อนตัวแล้วทําให้เกิดรูปทรง คล้ายกับเงาสะท้อนของนํ้า นับเป็นการแสดงออกซึ่งตัวตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลวดลายแบบไทยดั้งเดิมบนสิ่งทอและเส้นด้าย ที่ได้แรงบันดาลใจจากความคึกคักและสีสันของตลาดกลางคืน 

นอกจากนี้ยังมีผลงานน่าสนใจมากมายให้ชาวแอลเมนได้ไปเสพ เปิดโลกเข้าใจคนไกลบ้านมากขึ้น ผ่านผลงานอาร์ตหลากแขนงที่ Slowcombo ชั้น 3 ซอยจุฬา 50 (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 สิงหาคม 2566

Similar Articles

More