Tag: Song Hye Kyo

ใช้ของแพงแล้วไง? ไลฟ์สไตล์และของใช้ราคาสูง สะท้อนภาพ ‘ยัปปี้’ ยุคใหม่ใน The Glory

The Glory ซีซัน 2 ครองอันดับ 1 บน Netflix! นำเสนอภาของแบรนด์เนมราคาแพงหูฉี่ ทำให้คนบางกลุ่มกังวลว่าจะนำไปสู่การเลียนแบบความฟุ้งเฟ้อหรือไม่?
Advertismentspot_img

Most Popular