Tag: โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

1 มื้อของการจิบน้ำชายามบ่าย ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ คืนต้นไม้ 1 ต้นให้ป่าเมืองไทย

เมื่อโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มอบโอกาสให้แขกผู้มาเยือน ดิ ออเธอร์ส เล้าจน์ ได้ร่วมตอบแทนคืนสู่สังคม และกู้พื้นที่สีเขียวคืนให้เมืองไทยของเรา กับชุดน้ำชายามบ่าย Tea for Trees 1 ชุด ร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น บนพื้นที่ป่า ณ ตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่
Advertismentspot_img

Most Popular