Seiko แท็กทีม อเล็กซ์ เรนเดล ชวนดูแลช้างไทยและป่าไผ่อย่างเข้าใจ

ถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกย่ำแย่กับภัยแล้ง มลภาวะทางอากาศ วิกฤตฝุ่นพิษ PM2.5 และปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เราเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิธิคิด เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เมื่อ Seiko ส่งคำชวนให้แอลเมนเข้าร่วมสังเกตการณ์ผืนป่าตะวันตกระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2024 เราจึงออกเดินทางร่วมกับทีมงานของแบรนด์นาฬิกาสัญชาติญี่ปุ่นทันที เป้าหมายครั้งนี้คือจังหวัดกาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ Seiko ครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Seiko ‘Save the Forest to Save Our Elephants’ เป็นการควบรวมทั้งสองโครงการทั้งการอนุรักษ์ช้างไทยและการอนุรักษ์ป่าไผ่ สอดคล้องกับคอลเล็กชั่นนาฬิกา Seiko Prospex Thai Elephant Thailand Limited รหัส SRPK57K และ Seiko Prospex Bamboo Grove Limited Edition รหัส SPB435J จัดขึ้นร่วมกับองค์กร Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย อเล็กซ์ เรนเดลล์ ไกด์หนุ่มประจำทริปนี้ที่ควบตำแหน่ง Seiko Brand Friend ด้วยนั่นเอง

เมื่อล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ โปรแกรมแรกที่ Seiko พาเราไปคือโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ทำให้เราเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่สายงานอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด โดยมีคุณหมอแอ้ม (อ.สพ.ญ.ดร. สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์) เป็นผู้ให้ข้อมูล จากนั้น Seiko Thailand ได้มอบเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนให้การรักษาช้างและสัตว์ป่าสามารถดำเนินต่อไปโดยไม่ติดขัด

เดินทางต่ออีกราวๆ สองชั่วโมง พวกเราก็มาถึงปางช้างไทรโยคเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของช้างโดยได้สองวิทยากรพิเศษ พี่ขุนและอเล็กซ์ เรนเดลล์ มาช่วยให้ข้อมูล แล้วปิดท้ายด้วยการทำ Energy Food ป้อนกันสดๆ ให้บรรดาช้างสูงอายุ 

โปรแกรมของวันที่สอง แอลเมนได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจผืนป่าตะวันตก พวกเราออกจากรีสอร์ตขึ้นกระบะมุ่งหน้าไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ร่วมสังเกตการณ์การเพาะเลี้ยงวัวแดงเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพราะการหายไปของสัตว์ป่าย่อมส่งผลต่อสมดุลของธรรมชาติ และจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศของโลกใบนี้ในระยะยาวด้วย จากนั้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของป่าไผ่ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ 

แล้วปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรมทาสีและทำความสะอาดโรงนอน ร่วมกับทีมผู้พิทักษ์วัวแดง น้องนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานและโรงเรียนหม่องกระแทะ ส่งมอบเรือนนอนปรับปรุงใหม่ ‘เรือนเวลา’ และชุดเครื่องนอนให้กับทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุสำหรับอำนวยความสะดวกสบายให้เด็กๆ ได้เข้าพัก เมื่อเดินทางมาศึกษาธรรมชาติในโอกาสถัดไป

Similar Articles

More