รวบตึง! เสื้อผ้าสตรีสุดครีเอทีฟจากแฟชั่นโชว์ ‘FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI’

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญ ที่เปรียบเสมือน ‘เชื้อเพลิง’ ชั้นดีที่จุดความหวังใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ซึ่งงานนั้นก็คือ ‘FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI’ แฟชั่นโชว์และนิทรรศการแฟชั่นนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว หรือ CCI บ้านหลังใหม่ของ FASH 22 (Fashion at SWU House) หลักสูตร BA. Fashion, Textiles and Accessories

โดยงานนี้เป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพราะเปรียบดั่งจุดเริ่มต้นความสร้างสรรค์ของคนแฟชั่นไทยรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งของอตุสาหกรรมแฟชั่นไทย อีกทั้งงานแฟชั่นโชว์ FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI ในครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำการกลับมา ถึงการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใหม่กับโลกยุคใหม่หลังสถานการณ์ระบาดของโลกโควิด

โดยงานแฟชั่นโชว์ FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI เป็นงานของนิสิตจำนวน 34 คน โดยทุกคนนำเสนอในรูปแบบ 34 แบรนด์ 34 คอลเล็กชั่น ในแนวคิด ‘Bio Circular Green Economy’ และ Thai Wisdom รวมผลงานทั้งหมด 170 ชุดอันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

โดยวันนี้เราได้เดินทางมาถึงพาร์ตที่สองของแฟชั่นโชว์นี้แล้ว ELLE MEN Thailand เลยรวบรวมผลงานของนิสิต FASH 22 ในส่วนของเสื้อผ้าสตรีมาให้ชาวแอลเมนได้ชื่นชมกัน สำหรับเสื้อผ้าบุรุษสามารถไปย้อนดูได้ที่นี่เลย > เมนส์แวร์เจนใหม่! ผลงานเสื้อผ้าผู้ชายจากแฟชั่นโชว์ ‘FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI’

‘NEVER ENOUGH’ โดย อริสรา ขนาบแก้ว

‘LEFT VENTRICLE’ โดย สาธิต จงประเสริฐ

‘WHEN SPRING COME, FLOWER BLOOMING’ โดย สโรชา พูลสวัสดิ์

‘MOLDY MARRIONETTE’ โดย ศุภานันท์ ไชยวรรณ์

‘MY GALAXY MY STAR’ โดย ศรฉัตร ประกอบบารมี

‘HOCUS POCUS’ โดย รุจิกร ห่อไธสง

‘ACCIDENTALLY MESSY’ โดย อมลกานต์ ลือโรจน์วงศ์

‘APOBANGPO’ โดย วริศรา สมบัติ

‘THE THIRTEEN’ โดย รัชนิดา กิจวรตานนท์

‘THE IMPRESSION OF MOVEMENT’ โดย ยุวดี มูลทรา

‘SIMPLIFIER’ โดย พัชชา ธารินเจริญ

‘AREA DISTORTION’ โดย ปัณฑิตา โตรักตระกูล

‘KAMASUTRA’ โดย ปณต แก้วไพฑูรย์

‘CYBORG MANIFESTO’ โดย นพรัตน์ ลิขิตหัตถศิลป์

‘MR.BUNNY AND THE SECRET GARDEN’ โดย ณหทัย เปาอินทร์

‘LOUNGE AND COUCHES’ โดย ชนารดี วังธิยอง

‘PAIN SERIES’ โดย ชนัยชนม์ บุญสร้าง

‘PUNK ME TO THE GOOD PART’ โดย กานต์ธิดา โมปลอ’ด

‘WINTER BEGONIA’ โดย เฌอพัชญ์ เศวตภาคิน

Similar Articles

More