เมนส์แวร์เจนใหม่! ผลงานเสื้อผ้าผู้ชายจากแฟชั่นโชว์ ‘FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI’

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญ ที่เปรียบเสมือน ‘เชื้อเพลิง’ ชั้นดีที่จุดความหวังใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ซึ่งงานนั้นก็คือ ‘FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI’ แฟชั่นโชว์และนิทรรศการแฟชั่นนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว หรือ CCI บ้านหลังใหม่ของ FASH 22 (Fashion at SWU House) หลักสูตร BA. Fashion, Textiles and Accessories

โดยงานนี้เป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพราะเปรียบดั่งจุดเริ่มต้นความสร้างสรรค์ของคนแฟชั่นไทยรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งของอตุสาหกรรมแฟชั่นไทย อีกทั้งงานแฟชั่นโชว์ FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI ในครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำการกลับมา ถึงการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใหม่กับโลกยุคใหม่หลังสถานการณ์ระบาดของโลกโควิด

โดยงานแฟชั่นโชว์ FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI เป็นงานของนิสิตจำนวน 34 คน โดยทุกคนนำเสนอในรูปแบบ 34 แบรนด์ 34 คอลเล็กชั่น ในแนวคิด ‘Bio Circular Green Economy’ และ Thai Wisdom รวมผลงานทั้งหมด 170 ชุดอันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยวันนี้ ELLE MEN Thailand ได้นำผลงานของนิสิต FASH 22 มาให้ชาวแอลเมนได้ชื่นชมกัน โดยพาร์ตแรกจะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าผู้ชายทั้งหมด และในส่วนที่สองจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ > รวบตึง! เสื้อผ้าสตรีสุดครีเอทีฟจากแฟชั่นโชว์ ‘FASH 22 : Graduate Showcase BY CCI’

‘HOME BODY’ โดย ลักษิกา โชติมิตร

‘SIREN’ โดย เกียรติศักดิ์ บุตรสุรินทร์

‘SHOOTING’ โดย ญาณธิชา ฉ่ำชื่น

‘NAVIGATNAVIGATE THE FINE LINE’ โดย กนกพร ไชยสิทธิ์

‘LATEST ALMANAC’ โดย กัญญาภัค ขำสกุล

‘ASSEMBLED AIRCRAFT’ โดย คณาธัช อินทรขาว

‘BATTLEFIELD OF MIND’ โดย จิณห์จุฑา พะตัน

‘THE UNUSUAL USUAL’ โดย ชนกานต์ เมฆจำเริญ

‘FANCIFUL FRIENDS ‘ โดย ฐานัสก์พล ก่อกิจโรจน์

‘IF U BELIEVE’ โดย ธีรธัช ธูปวิโรจน์

‘WHEN IT’S HOT’ โดย นิภิวัฒน์ อ่ำเอี่ยม

‘GLASS AS ART’ รัณณ์ กีรติวรนันท์

‘WESTBOUND’ โดย วรรณิดา เสถียรโสภณ

‘ทุกข์ TOGETHER สุข TOGETHER’ โดย จิรเมธร วังสุนทร

Similar Articles

More